1. Η Πειθαρχική Επιτροπή αφού έλαβε  υπόψη της το ανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε σε βάρος του σωματείου ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ  καθώς επίσης το ότι αν και κλήθηκε δεν απολογήθηκε και επειδή κρίνει ότι υπέπεσε στα  αποδιδόμενα  σ’ αυτό  παραπτώματα μετά τη λήξη του αγώνα  ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ – ΑΜΦΙΑΛΗ     που έγινε στο γήπεδο Π.ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ  στις 19.11.2016- Μεμονωμένο επεισόδιο- Επιβάλλει στο σωματείο ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ χρηματική ποινή 70€. (άρθρο 15  παρ.8α του Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.)

2.Η Πειθαρχική Επιτροπή αφού έλαβε  υπόψη της το ανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε σε βάρος του κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Π.  παρατηρητή αγώνων  καθώς και την έγγραφη απολογία του  και επειδή κρίνει ότι υπέπεσε στο  αποδιδόμενο  σ’ αυτόν  παράπτωμα, ήτοι μετά τη λήξη του αγώνα  ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ – ΑΜΦΙΑΛΗ     που έγινε στο γήπεδο Π.ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ  στις 19.11.2016 – εξυβριστική, απειλητική συμπεριφορά- Παραπέμπει τον κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Π. παρατηρητή αγώνων στο αρμόδιο Πειθαρχικό Όργανο της Επιτροπής Παρατηρητών.

3.Η Πειθαρχική Επιτροπή αφού έλαβε  υπόψη της το ανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε σε βάρος του σωματείου ΔΑΦΝΗ ΤΑΜΠΟΥΡΙΩΝ  καθώς επίσης και την έγγραφη απολογία του και επειδή κρίνει ότι υπέπεσε στα  αποδιδόμενα  σ’ αυτό  παραπτώματα, ήτοι κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη του αγώνα  ΔΑΦΝΗ ΤΑΜΠΟΥΡΙΩΝ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ     που έγινε στο γήπεδο Π.ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ  στις 20.11.2016- Μεμονωμένο επεισόδιο, ρίψη αντικειμένων - Επιβάλλει στο σωματείο ΔΑΦΝΗ ΤΑΜΠΟΥΡΙΩΝ  χρηματική ποινή 50€. (άρθρο 15  παρ.8α του Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.)

4.Η Πειθαρχική Επιτροπή αφού έλαβε  υπόψη της το ανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε σε βάρος του κ. ΜΟΥΣΕΛΗ Μ.  προέδρου του σωματείου ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ αναφορικά με δυσμενείς κρίσεις και την απειλητική συμπεριφορά κατά της Πειθαρχικής Επιτροπής και της Ε.Π.Σ. Πειραιά στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο της 17-18.11.2016 και παρότι  αν και κλήθηκε δεν απολογήθηκε, τον καλεί εντός επτά (7) ημερών να ανακαλέσει και να προσκομίσει στην Πειθαρχική Επιτροπή τα αποδεικτικά του δημοσιεύματος ανάκλησης.

Στην περίπτωση που δεν πράξει τα προαναφερόμενα θα επιβληθεί στον κ. ΜΟΥΣΕΛΗ Μ. πρόεδρο του σωματείου ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ χρηματική ποινή 200€  (άρθρο 25 παρ. 8 του Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.)

 
Top