ΣΤΑΘΗΣ ΓΙΑΠΑΠΠΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ
Από την ερχόμενη Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2017 ξεκινάει η μεταγραφική  περίοδος στην οποία τα σωματεία μπορούν να πραγματοποιήσουν τις κάτωθι κινήσεις:
Μετεγγραφές ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών: Από Δευτέρα 2/1/2017 έως και την Τρίτη 31/1/2017.

Διεθνείς μετεγγραφές ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών: Από την Δευτέρα 2/1/2017 έως και την Τρίτη 31/1/2017.

Επανεγγραφές ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών: Από την Δευτέρα 2/1/2017 έως και την Τρίτη 28/2/2017.

Υποσχετική ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών: Από την Δευτέρα 2/1/2017 έως και την Τρίτη 31/1/2017.

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία των Πρώτων εγγραφών ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών ισχύει έως την Κυριακή 30/4/2017.

Τα σωματεία που θα καταθέτουν αιτήσεις μεταβολών ποδοσφαιριστών θα πρέπει να ελέγχουν αυτές να είναι πλήρως συμπληρωμένες, σφραγισμένες , υπογεγραμμένες, και θεωρημένες από Ιατρό στην πίσω σελίδα.

Δεν μπορούν να παραληφθούν αιτήσεις διορθωμένες, ελλιπείς, ή να φέρουν διορθωτικό υλικό (μπλάνκο).

Προσοχή!! Εφιστούμε την προσοχή των σωματείων μας για τα  εξής:

1.    Βάση του ΚΑΠ κάθε ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής από την 1η Ιουλίου 2016 έως και την  30η Ιουνίου 2017 μπορεί να εγγραφεί- μετεγγραφεί το ανώτατο σε τρία (3) σωματεία, όμως κατά την διάρκεια  αυτής της περιόδου μπορεί να αγωνισθεί μόνο για δύο σωματεία.

2.    Στις περιπτώσεις μετεγγραφή ποδοσφαιριστή σε τρίτο σωματείο η ευθύνη για τον  αν έχει αγωνισθεί μόνο σε ένα σωματείο ανήκει αποκλειστικά στον ίδιο τον ποδοσφαιριστή και το σωματείο που τον αποκτά.

 
Top