ΣΤΑΘΗΣ ΓΙΑΠΑΠΠΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ
Η  Επιτροπή  Υποδομών  της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ αφού έλαβε  υπόψη της  τις σχετικές διατάξεις  του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο., της Προκηρύξεις  Εφηβικού-Παιδικού Πρωταθλήματος 2016-2017, καθώς επίσης τα Φύλλα Αγώνων Εφηβικού και Παιδικού Πρωταθλήματος  της 29-30.10.2016 επιβάλλει ποινές σε ποδοσφαιριστές σωματείων ως εξής:

ΜΑΛΙ Λ. αρ. Δ. ΕΠΟ 1450896 (ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 1 αγωνιστική αρχίζει από 31.10.2016 (ΠΑΙΔΙΚΟ)  
Top