ΣΤΑΘΗΣ ΓΙΑΠΑΠΠΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ
Η  Επιτροπή  Υποδομών  της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ αφού έλαβε  υπόψη της  τις σχετικές διατάξεις  του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο., της Προκηρύξεις  Εφηβικού-Παιδικού Πρωταθλήματος 2016-2017, καθώς επίσης τα Φύλλα Αγώνων 

Εφηβικού και Παιδικού Πρωταθλήματος  της 12-13.11.2016 επιβάλλει ποινές σε ποδοσφαιριστές σωματείων ως εξής:


ΠΑΛΛΗΣ Π.  (ΑΕ ΑΙΓΙΝΑΣ) 1 αγωνιστική αρχίζει από 14.11.2016 (ΕΦΗΒΙΚΟ) 

ΝΤΑΟΥΝΤΙ Δ. (ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ) 1 αγωνιστική αρχίζει από 14.11.2016 (ΕΦΗΒΙΚΟ) 

ΚΩΤΗΣ Δ. (ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ) 3 αγωνιστικές αρχίζει από 14.11.2016 (ΕΦΗΒΙΚΟ) 

ΛΑΖΑΡΑΙΟΣ Δ. (ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ) 3 αγωνιστικές αρχίζει από 14.11.2016 (ΕΦΗΒΙΚΟ) 

ΚΟΣΜΙΔΗΣ Ν.  (ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ) 2 αγωνιστικές αρχίζει από 14.11.2016 (ΕΦΗΒΙΚΟ) 

ΠΑΡΑΜΕΡΟΣ Α. (ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ) 1 αγωνιστική αρχίζει από 14.11.2016 (ΠΑΙΔΙΚΟ) 

METUSHI M. (ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ) 1 αγωνιστική αρχίζει από 14.11.2016 (ΠΑΙΔΙΚΟ) 


 
Top