ΜΟΣΧΑΤΟ
Στην Peugeot ΚΟΥΤΛΑΣ ΕΠΕ, σας προσφέρουμε το προνομιακό πρόγραμμα συντήρησης Service GO της Peugeot Ελλάς, που δίνει την δυνατότητα στους κατόχους αυτοκινήτων Peugeot πενταετίας και άνω να διατηρήσουν σε άριστη κατάσταση το αυτοκίνητο τους με εξαιρετικά χαμηλό κόστος. 

Πιο συγκεκριμένα, για αυτοκίνητα Peugeot ηλικίας 5+ ετών, το πρόγραμμα Peugeot Service GO! προσφέρει την αντικατάσταση μιας σειράς  αναλωσίμων ανταλλακτικών απαραίτητα για την καλή λειτουργία των αυτοκινήτων, (βλ. αναλυτικό πίνακα), καθώς και ένα λεπτομερή τεχνικό έλεγχο του αυτοκινήτου με μόλις 135€ (η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ, εργασία και ανταλλακτικά).


 
Top