ΣΤΑΘΗΣ ΓΙΑΠΑΠΠΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ
Ένα εξαιρετικό βιβλίο « Διοίκηση & Οργάνωση Αθλητικού Σωματείου» που έχει εκδώσει η Ε.Π.Ο. και του οποίου συγγραφέας είναι ο Θεοδόσης Στεφανάκος, οικονομολόγος & αντιπρόεδρος  της ΕΠΣ Δωδεκανήσου, μπορούν να παραλαμβάνουν τα σωματεία μας Δωρεάν από την Γραμματεία της Ε.Π.Σ.Πειραιά.

Στο  βιβλίο υπάρχουν στοιχεία για την ίδρυση, λειτουργία, φορολογικά- λογιστικά πλαίσια και λοιπές υποχρεώσεις των αθλητικών σωματείων και σίγουρα αποτελεί μια χρήσιμη έκδοση για όσους ασχολούνται με αθλητικά σωματεία.
 
Top