ΣΤΑΘΗΣ ΓΙΑΠΑΠΠΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΑ
Τυχόν ομάδες που έχουν  ποδοσφαιριστές που είναι  παράλληλα προπονητές με Ταυτότητα Τριετίας UEFΑ - ΕΠΟ θα πρέπει να τους ειδοποιήσουν να κάνουν την σχετική ανάκληση των  προπονητικών Ταυτοτήτων τους, ειδάλλως η συμμετοχή τους σε επίσημους αγώνες συνιστά αντικανονική συμμετοχή, με όλες τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Όλα τα σωματεία της Α΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, διευθέτησαν την υποχρέωση με την σύναψη συνεργασίας με διπλωματούχο προπονητή, προσκομίζοντας τα απαραίτητα έγγραφα στην Γραμματεία της Ε.Π.Σ.Π.

Το ίδιο θα πρέπει να πράξουν Υποχρεωτικά και όσα σωματεία της Β΄ Κατηγορίας δεν έχουν διευθετήσει (6 τα οποία ήδη έχουν ενημερωθεί)  την  υποχρέωση με την σύναψη συνεργασίας με διπλωματούχο προπονητή το οποίο είναι υποχρεωτικό από φέτος.

 
Top