Α.ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ  


ΡΕΝΤΗ
Καλούνται, όλοι οι εκπρόσωποι των ομάδων, της ένωσης ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ποδοσφαιριστών Πειραιά, καθώς επίσης και όσοι φίλοι θελήσουν, στην πρώτη ανοιχτή συνεδρίαση που θα γίνει στα γραφεία μας, την πέμπτη 15/09/2016 και ώρα 18'30.
 
Top