ΠΕΙΡΑΙΑ
Η Επιτροπή Διαιτησίας με την σύμφωνη θέση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Πειραιά προτρέπει τους αξιωματούχους, διαιτητές, Παρατηρητές εκπαιδευτές κλπ. να αποφεύγουν να παρακολουθούν αγώνες στους οποίους είναι υπεύθυνοι αξιωματούχοι συγγενικά τους  πρόσωπα, ώστε να αποφεύγονται τυχόν δυσάρεστες καταστάσεις σε βάρος τους αλλά και της ΕΠΣΠ. 
Top