ΣΤΑΘΗΣ ΓΙΑΠΑΠΠΑΣΠΕΙΡΑΙΑ
Σχετικά με την προβλεπόμενη αμοιβή οδοιπορικών – έξοδολόγιο διαιτησίας για τους προσεχείς αγώνες του Κυπέλλου (10 και 11/9/16) και εφεξής πλέον γνωρίζεται ότι  η αμοιβή που προβλέπεται για τους αγώνες του Κυπέλλου της προσεχούς αγωνιστικής είναι η εξής :

Για αγώνες Κυπέλλου  μεταξύ ομάδων Β΄Ερασιτεχνικής μεταξύ τους η μεταξύ μίας ομάδας Β΄ Ερασιτεχνικής και μίας ομάδας  Γ΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας το εξοδολόγιο  ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα (70) ευρώ συνολικά και καταβάλλεται και από τις δύο ομάδες ισόποσα με ποσοστό 50%. 

Ειδικότερα στον Διαιτητή καταβάλλεται στο γήπεδο πριν την έναρξη του αγώνα ποσό εξήντα τρία (63) ευρώ. 

Τα υπόλοιπα επτά (7) ευρώ του συνολικού προβλεπόμενου ποσού του εξοδολογίου (που αφορούν τα ποσοστά του Σ.Δ.Π.) θα χρεώνονται στα διαγωνιζόμενα Σωματεία στην Ε.Π.Σ.Πειραιά. 

Καλή αγωνιστική χρονιά».
 
Top