ΣΤΑΘΗΣ ΓΙΑΠΑΠΠΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Η Ε.Π.Σ. Πειραιά ενημερώνει
Το εξοδολόγιο διαιτησίας των αγώνων της β΄ φάσης του Κυπέλλου έχει ως εξής:
Μεταξύ ομάδων της Α΄ Κατηγορίας, είναι 40, 5 ευρώ για κάθε σωματείο( από 4, 5 ευρώ χρεώνονται  στην Ε.Π.Σ.Π, τα  2 σωματεία για το ποσό που  αφορά το ποσοστό των διαιτητών( 9 ευρώ)

Μεταξύ ομάδων της Β΄ Κατηγορίας είναι 31, 5 ευρώ για κάθε σωματείο (από 3, 5 ευρώ χρεώνονται  στην Ε.Π.Σ.Π, τα  2 σωματεία για το ποσό που  αφορά το ποσοστό των διαιτητών( 7 ευρώ)

Μεταξύ ομάδων Α΄  και Β΄ ή Γ΄ Κατηγορίας είναι  57 ευρώ για αυτό της Α΄ Κατηγορίας, και 24 ευρώ για το σωματείο Β΄ η Γ΄ Κατηγορίας(6 ευρώ χρεώνεται αυτό της Α΄ Κατηγορίας και 3 ευρώ αυτό της Β΄ η Γ΄ Κατηγορίας για το ποσό που  αφορά το ποσοστό των διαιτητών( 9 ευρώ)


 
Top