ΣΤΑΘΗΣ ΓΙΑΠΑΠΠΑΣΠΕΙΡΑΙΑ
Επιτροπή Μικτών Ομάδων - Πρόεδρος: Σωτήρης Μπήτρος, Μέλη: Γεώργιος Κουνιάς,  Χρήστος Καννελόπουλος, Γεώργιος Μπαξεβανάκης, (φροντιστής: Χρήστος Μπουλούσης)

Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων - Πρόεδρος: Ιωάννης Ποντίκης, Μέλη: Κατερίνα Ξηράκη, Αναστάσιος Κορφιάτης, Ευφημία Τσιλικιώτη.

Επιτροπής Στατιστικής & Γηπέδων - Πρόεδρος: Βασίλης Κουτσούπης, Μέλη: Αναστάσιος Νομικός, Αντώνης Βούλγαρης, Ανάργυρος Κεραμιδάς. 
Top