Η Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ ενημερώνει:


Με  σημερινό της έγγραφο αρ. πρωτ. 22815/2016, η Ε.Π.Ο. τροποποιεί εκ νέου τα παράβολα για τα δελτία Ορισμένου Χρόνου ως εξής:

Δελτία ενός(1) έτους με παράβολο  100 ευρώ 

Δελτία δύο (2) ετών  με παράβολο    80 ευρώ 

Δελτία τριών(3) ετών με παράβολο   70 ευρώ  
Top