Φθηνότερα γίνονται τα παράβολα για δελτία ορισμένου χρόνου μετά από απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ.
Έτσι λοιπόν τα  παράβολα για την  έκδοση δελτίων  Ορισμένου χρόνου διαμορφώνονται ως εξής: 
Δελτία  τριών( 3 ) ετών  με παράβολο  50 ευρώ - από τα 100 ευρώ που ήταν μέχρι τώρα.
Δελτία δύο ετών  (2), με παράβολο 60 ευρώ – από τα 200 ευρώ που ήταν μέχρι τώρα.
Δελτία ενός(1) έτους με παράβολο 80 ευρώ - από τα 300 ευρώ που ήταν μέχρι τώρα.

 
Top