Τέθηκαν στην διάθεση των σωματείων οι δηλώσεις συμμετοχής στα Πρωταθλήματα Α΄ Β΄ Γ΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας της νέας περιόδου, καθώς και του Κυπέλλου.

Τα έντυπα μπορούν να τα προμηθευθούν οι εκπρόσωποι των σωματείων μας από την γραμματεία της ένωσης.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ:

α. Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου( νόμιμα εκλεγμένη- αντίγραφο Πρακτικού)

β. Δήλωση περί αποδοχής  του Καταστατικού και των κανονισμών ΕΠΟ 

γ. Παραχωρητήριο γηπέδου

δ. Εξόφληση όλων των οφειλών προς Ε.ΠΣ.Π. – ΕΠΟ

ε. Το σχετικό παράβολο

στ. Ειδικά για την Α΄ και την Β΄ Κατηγορία οι δηλώσεις θα πρέπει να συνοδεύονται με τα στοιχεία των διπλωματούχων προπονητών των σωματείων

ζ. Για την Α΄ Κατηγορία θα πρέπει να  προσκομισθεί και υπεύθυνη δήλωση περί συμμετοχής του σωματείου σε τουλάχιστον ένα πρωτάθλημα Υποδομών ( Εφηβικό- Παιδικό – Προπαιδικό)

 
Top