Επειδή από τον περασμένο Ιούνιο του 2015, υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στα θέματα των  συγχωνεύσεων, τροποποιήσεων, μετονομασιών  των ερασιτεχνικών σωματείων, προτρέπουμε  τους εκπροσώπους των σωματείων μας, πριν μπουν στην οποιαδήποτε τέτοια διαδικασία να απευθυνθούν στην Ε.Π.Σ. Πειραιά προκειμένου να ενημερωθούν για το τι ακριβώς ισχύει.

Ακριβείς πληροφορίες επίσης μπορούν να προμηθευθούν οι παράγοντες των σωματείων και από το έντυπο: «ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ», στην ενότητα «Κανονισμός Λειτουργίας Ερασιτεχνικών Σωματείων», όπου  υπάρχει πλήρη αναφορά στους  τρόπους συγχωνεύσεων, τροποποιήσεων η μετονομασιών που επιτρέπεται να πραγματοποιηθούν, βάση της αθλητικής νομοθεσίας μετά τις αλλαγές που επήλθαν.

 
Top