Βίκυ Νικολάκου 
Με το υπ’  αριθμ. 14609/2016 έγγραφο της , η Επιτροπή Ιδιότητας- Μετεγγραφών της Ε.Π.Ο  κατά την συνεδρίαση της 10.05.2016 , αναφορικά με την υπόθεση που διαβίβασε η Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ. Πειραιά (με το υπ΄ αριθμ. έγγραφο της 1176/5/5/2016) αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:
«Ανακαλεί από σήμερα τα υπ΄ αριθμ. 1197453 και 1260637 δελτία αθλητικής ιδιότητας του ποδοσφαιριστή ΚΑΤΣΑΚΟΥΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, καθότι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο.

Δεν εκδικάζει περαιτέρω την υπόθεση λόγω παραγραφής καθώς έχουν παρέλθει δύο ( 2) έτη από την βάση διαφοράς (Άρθρο 23 παρ. 4 του Κανονισμού Ιδιότητας- Μετεγγραφών.»

Κατόπιν της εξέλιξης αυτής η Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ. Πειραιά θα γνωστοποιήσει την ημερομηνία  έκδοσης απόφασης αναφορικά με την ένσταση του Α.Ο.ΖΕΑΣ κατά του κύρους του αγώνα της 24/04/2016 «Α.Ο.ΖΕΑΣ-  ΦΙΛΑΘΛΟΙ».

 
Top