Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που μου στάθηκε σε αυτή την χειρουργική επέμβαση που έκανα στο χέρι. 

Για την αγάπη που μου δείξανε και το ενδιαφέρον τους προς εμένα. 

Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον ειδικό χειρούργο ορθοπεδικό, Διονύσιο Χισσα για την στήριξη του προς εμένα και όλο το προσωπικό του νοσοκομείου Μετροπόλιταν.
 
Top