Η Α.Ε Μοσχάτου ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια της Γενικής Συνέλευσης και της διαδικασίας των αρχαιρεσιών που πραγματοποιήθηκαν στις 18/5/2016 και σύμφωνα με τα ισχύοντα στο άρθρο 16 του καταστατικού του σωματείου, συνήλθε στις 27/5/2016 το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο και συγκροτήθηκε σε σώμα όπως παρακάτω:

Πρόεδρος: Κουλιάς Δημήτριος

Α΄ Αντιπρόεδρος: Καρδαράς Δημήτριος

Β΄ Αντιπρόεδρος: Παπαευσταθίου Αλέξανδρος

Γενικός Γραμματέας: Μαριόλης Σπυρίδωνας

Ειδικός Γραμματέας: Αγγελόπουλος Άγγελος

Ταμίας: Αναστόπουλος Γεώργιος

Γενικός Αρχηγός: Βαβάκας Αθανάσιος

Έφορος Υλικού: Χατζηπαναγιώτου Φώτιος

Μέλος: Βουζαλής Μιχαήλ

Μέλος: Γκούμας Βασίλειος

Μέλος: Ζαχαρίου Γεώργιος
----------------------------------------------------------
Αναπληρωματικό Μέλος: Κυρίτσης Θωμάς

Αναπλωρωματικό Μέλος: Κυρλής Γεώργιος

Αναπληρωματικό Μέλος: Δέρδας Αναστάσιος

Γραφείο Τύπου
Α.Ε Μοσχάτου
 
Top