Βίκυ Νικολάκου

1. Η Πειθαρχική Επιτροπή αφού έλαβε  υπόψη της το ανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε σε βάρος του σωματείου ΠΕΡΑΜΑΪΚΟΣ  καθώς και την έγγραφη απολογία του  και επειδή κρίνει ότι υπέπεσε στα  αποδιδόμενα  σ’ αυτό παραπτώματα, ήτοι πριν την έναρξη του αγώνα  ΠΕΡΑΜΑΪΚΟΣ – ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ που έγινε στο γήπεδο ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ  στις 5.3.2016-Επιβάλλει στο σωματείο ΠΕΡΑΜΑΪΚΟΣ ποινή στέρησης του δικαιώματος χρήσης της έδρας του για μία (1) αγωνιστική ήμερα και  χρηματική ποινή 50€. (άρθρο 15  παρ.8 α,δ του Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.)

2. Η Πειθαρχική Επιτροπή αφού έλαβε  υπόψη της το ανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε σε βάρος του κ. ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΡ.  μέλους Δ.Σ.   του σωματείου ΠΕΡΑΜΑΪΚΟΣ  καθώς και την έγγραφη  απολογία του  και επειδή κρίνει ότι υπέπεσε στα  αποδιδόμενα  σ’ αυτόν  παραπτώματα, κατά τη διάρκεια  του αγώνα ΠΕΡΑΜΑΪΚΟΣ – ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ   που έγινε στο γήπεδο ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ  στις 5.3.2016-Επιβάλλει  ποινή απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για 15 ημερολογιακές ημέρες  που διπλασιάζεται σε 30 ημερολογιακές ημέρες, λόγω υποτροπής και χρηματική ποινή 30€ στον κ. ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΡ.  μέλος Δ.Σ. του σωματείου ΠΕΡΑΜΑΪΚΟΣ  (άρθρα 12 παρ.α και 15 παρ.8α  του Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.).

3. Η Π.Ε. αφού έλαβε  υπόψη της το ανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε σε βάρος του κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ι.  ποδοσφαιριστή  του σωματείου ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ καθώς και την αυτοπρόσωπη  απολογία του  και επειδή κρίνει ότι υπέπεσε στα αποδιδόμενο  σ’ αυτόν  παράπτωμα, μετά τη λήξη  του αγώνα  ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ - Επιβάλλει  ποινή αγωνιστικού αποκλεισμού για μια (1) αγωνιστική ημέρα και χρηματική ποινή 10€ στον κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ι. ποδοσφαιριστή  του σωματείου ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ  (άρθρο 10 παρ.1 α-θ  του Πειθ. Κώδικα Ε.Π.Ο.).

4. Η Π. Ε. αφού έλαβε  υπόψη της το ανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε σε βάρος του κ. ΦΕΛΛΑ Κ.  εκπροσώπου   του σωματείου ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ  καθώς και την αυτοπρόσωπη  απολογία του  και επειδή κρίνει ότι υπέπεσε στο  αποδιδόμενο σ’ αυτόν  παράπτωμα μετά τη λήξη  του αγώνα  ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ   που έγινε στο γήπεδο ΝΙΚΑΙΑΣ -Επιβάλλει  την ποινή της επίπληξης  στον κ. ΦΕΛΛΑ Κ.  εκπρόσωπο  του σωματείου ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ  (άρθρο 5 παρ.β  του Πειθ. Κώδικα Ε.Π.Ο.).

 
Top