Βίκυ Νικολάκου 

1.Η Πειθαρχική Επιτροπή  κατά την σημερινή συνεδρίαση της (17.3.2016)αφού έλαβε  υπόψη της το ανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε σε βάρος του κ. ΒΛΑΧΑΚΗ Ι.  ποδοσφαιριστή   του σωματείου ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ  καθώς και την έγγραφη απολογία του  και επειδή κρίνει ότι υπέπεσε στα  αποδιδόμενα σ’ αυτόν  παραπτώματα, ήτοι μετά τη λήξη  του αγώνα  ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ    που έγινε στο γήπεδο ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΩΝ  στις 28.2.2016- εξυβριστική συμπεριφορά. Επιβάλλει  ποινή αγωνιστικού αποκλεισμού για δύο (2) αγωνιστικές ημέρες και χρηματική ποινή 20€ στον κ. ΒΛΑΧΑΚΗ Ι. ποδοσφαιριστή του σωματείου ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ  (άρθρα 12 και 10 παρ.1  του Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.).

2.Η Π.Ε. αφού έλαβε  υπόψη της το ανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε σε βάρος του σωματείου ΠΕΡΑΜΑΪΚΟΣ  καθώς και την έγγραφη απολογία του  και επειδή κρίνει ότι υπέπεσε στα  αποδιδόμενα  σ’ αυτό  παραπτώματα, ήτοι κατά τη διάρκεια του  αγώνα  ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ – ΠΕΡΑΜΑΪΚΟΣ    που έγινε στο γήπεδο ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ  στις 27.2.2016. Επιβάλλει στο σωματείο  ΠΕΡΑΜΑΪΚΟΣ    χρηματική ποινή 100€. (άρθρο 15  παρ.8 α του Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.)

3.Η Π.Ε. αφού έλαβε  υπόψη της το ανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε σε βάρος του κ. ΑΛΗΦΡΑΓΚΗ Γ.  μέλους Δ.Σ.   του σωματείου ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ καθώς και την έγγραφη  απολογία του  και επειδή κρίνει ότι υπέπεσε στα αποδιδόμενα  σ’ αυτόν  παραπτώματα, ήτοι μετά τη λήξη  του αγώνα  ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ   που έγινε στο γήπεδο ΜΟΣΧΑΤΟΥ  στις 6.3.2016-Επιβάλλει  ποινή απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για 15 ημερολογιακές ημέρες  και χρηματική ποινή 20€ στον κ. ΑΛΗΦΡΑΓΚΗ Γ.  μέλος Δ.Σ. του σωματείου ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ  (άρθρα 12 παρ.α και 15 παρ.8α  του Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.).4.Η Π. Ε. αφού έλαβε  υπόψη της το ανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε σε βάρος του κ. ΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝ.  μέλους Δ.Σ.   του σωματείου ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ καθώς και την έγγραφη  απολογία του  και επειδή κρίνει ότι υπέπεσε στα αποδιδόμενα  σ’ αυτόν  παραπτώματα, ήτοι μετά τη λήξη  του αγώνα  ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ   που έγινε στο γήπεδο ΜΟΣΧΑΤΟΥ  στις 6.3.2016- Επιβάλλει  ποινή απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για 15 ημερολογιακές ημέρες  και χρηματική ποινή 20€ στον κ. NOMIKO AN.  μέλος Δ.Σ. του σωματείου ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ  (άρθρο 15 παρ.8α  του Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.).

5.Η Π. Ε αφού έλαβε  υπόψη της το ανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε σε βάρος του κ. ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ Ι. εκπρόσωπο   του σωματείου ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ  καθώς ότι αν και κλήθηκε δεν απολογήθηκε  και επειδή κρίνει ότι υπέπεσε στα  αποδιδόμενα  σ’ αυτόν  παραπτώματα, ήτοι μετά την λήξη του αγώνα  ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ    που έγινε στο γήπεδο Π.ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ στις 5.3.2016-Επιβάλλει  την ποινή απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για 15 ημερολογιακές ημέρες που διπλασιάζεται σε 30 ημερολογιακές ημέρες λόγω υποτροπής και χρηματική ποινή 30€ στον κ. ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ Ι.  εκπρόσωπο του σωματείου ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (άρθρο 11 παρ.2 του Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.) 

6.Η Π. Ε. αφού έλαβε  υπόψη της το ανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε σε βάρος του σωματείου ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ  καθώς και την έγγραφη απολογία του  και επειδή κρίνει ότι υπέπεσε στα  αποδιδόμενα  σ’ αυτό παραπτώματα, ήτοι μετά τη λήξη του αγώνα  ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ    που έγινε στο γήπεδο Π.ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ  στις 5.3.2016-Επιβάλλει στο σωματείο  ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ    χρηματική ποινή 50€. (άρθρο 15 παρ.8 α του Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.)

7.Η Π.Ε. αφού έλαβε  υπόψη της το ανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε σε βάρος του κ. ΚΑΛΑΪΤΖΗ Ι.  προπονητή   του σωματείου ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ  καθώς και την έγγραφη απολογία του  και επειδή κρίνει ότι υπέπεσε στα  αποδιδόμενα  σ’ αυτόν  παραπτώματα, ήτοι κατά τη διάρκεια του αγώνα  ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ    που έγινε στο γήπεδο Π.ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ  στις 5.3.2016- Επιβάλλει  ποινή απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για 15 ημερολογιακές  ημέρες  και χρηματική ποινή 20€ στον κ. ΚΑΛΑΪΤΖΗ Ι.  προπονητή του σωματείου ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (άρθρο 11 παρ.2  του Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.).

Έναρξη όλων των ποινών από 17.3.2016

 
Top