Βίκυ Νικολάκου

Από αυτήν την αγωνιστική η Επιτροπή Πρωταθλήματος ευθυγραμμίζει – στο μέτρο του δυνατού-τους αγώνες των πρωταθλημάτων της Β΄ και της Γ΄ Κατηγορίας( κάτι που επιβάλλεται για τις 4 τελευταίες αγωνιστικές, λόγω του βαθμολογικού ενδιαφέροντος των περισσοτέρων σωματείων).

Ως εκ τούτου αιτήματα σωματείων για διαφοροποιήσεις του  αγωνιστικού προγράμματος δεν μπορούν να γίνουν δεκτά.

Από την επόμενη αγωνιστική 2-3 Απριλίου η Επιτροπή θα ευθυγραμμίσει και τους αγώνες της Α΄ Κατηγορίας (για τις 4 τελευταίες αγωνιστικές του πρωταθλήματος)


 
Top